High Court Hong Kong 251018

The High Court in Hong Kong. Photo: Wikimedia Commons

July 5, 2017 6:49 PM (UTC+8)