Cambodia-Hun-Sen-Elections-Ballot-July-29-2018-960x576

Cambodia-Hun-Sen-Elections-Ballot-July-29-2018-960×576

2018年7月29日,柬埔寨總理洪森(圖中)在大選期間於金邊投票,他的妻子文拉妮(Bun Rany)(左中)在旁觀察。照片:AFP / Manan Vatsyayana

August 20, 2018 10:15 AM (UTC+8)