China-Afghanistan-Pakistan-Dialogue-1600x960

China-Afghanistan-Pakistan-Dialogue-1600×960

左起:阿富汗外长拉巴尼、中国外交部长王毅和巴基斯坦外长阿齐兹于2017年12月26日首次在北京举行中阿双边外交部对话后出席了联合新闻发布会。相片:路透社/ Jason Lee

January 5, 2018 5:49 PM (UTC+8)