Chinese austerity hits Diageo sales

Bottles of Shui Jing Fang baijiu. Photo: ImagineChina

January 27, 2017 1:56 PM (UTC+8)