Tagalog | Binigyang parangal ng US ang 15 beteranong Filipino para sa kanilang serbisyo noong World War II
Concept, design & development by
Powered by