A production line is seen inside a factory of Saic GM Wuling, in Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, June 19, 2016. REUTERS/Norihiko Shirouzu/File Photo

A production line is seen inside a factory of Saic GM Wuling, in Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, June 19, 2016. REUTERS/Norihiko Shirouzu/File Photo

A production line is seen inside a factory of Saic GM Wuling, in Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, June 19, 2016. REUTERS/Norihiko Shirouzu/File Photo

August 27, 2016 3:28 AM (UTC+8)