Mosque in Ningxia

A Chinese flag flies at the Nanguan Mosque in Yinchuan, capital of Ningxia. Photo: Zhongguancun online

June 11, 2018 5:15 PM (UTC+8)