Wang Jianlin, chairman of Dalian Wanda Group, speaks during a news conference in Beijing, China, July 13, 2016. REUTERS/Sue-Lin Wong

Wang Jianlin, chairman of Dalian Wanda Group, speaks during a news conference in Beijing, China, July 13, 2016. REUTERS/Sue-Lin Wong

Wang Jianlin, chairman of Dalian Wanda Group, speaks during a news conference in Beijing, China, July 13, 2016. REUTERS/Sue-Lin Wong

July 20, 2016 7:52 AM (UTC+8)