Guangzhou city

Guangzhou city. Photo: Wikimedia Commons

July 24, 2017 7:25 AM (UTC+8)