Screen Shot 2017-06-07_maps

Yiu Tung Estate, Shau Kei Wan. Photo: Google Maps

June 7, 2017 11:41 AM (UTC+8)