Yiu Tung Estate 7 June 2017

Yiu Tung Estate, Shau Kei Wan. Photo: Google Maps

June 7, 2017 2:31 PM (UTC+8)