Screen Shot 2018-06-08 at 5.36.37 PM

Tsai Ing-wen met with Swazi King Mswati III in Taipei. Photo: Handout

June 8, 2018 5:37 PM (UTC+8)