Fashion | Fashion: Asia’s hot fashion brands assemble in Hong Kong