Kai Tin Shopping Mall_ 16 May 2017

A man ordered his son to walk on his knees outside Kai Tin Shopping Center. Photo: Youtube, Google map

May 16, 2017 3:53 PM (UTC+8)