Screen Shot 2017-07-13_Maps

Delia Memorial School (Hip Wo) in Kwun Tong. Photo: Google Maps.

July 13, 2017 5:03 PM (UTC+8)