Filipino jumps into water_Kaoshiung

A Filipino man tried to kill himself in Ch'ien-chen Harbor in Kaoshiung. Photo: Google Maps

June 25, 2018 12:51 PM (UTC+8)