Sai Ying Pun 6 july 2017

Kwai Heung Street, Sai Ying Pun, Hong Kong Island. Photo: Google Maps

July 6, 2017 1:22 PM (UTC+8)