Eight Squares Thirteen Alleys

Eight Squares Thirteen Alleys in Linxia. Photo: Asia Times / Ben Kwok

January 29, 2018 6:22 PM (UTC+8)