China-dam-Dujiangyan

Dujiangyan project in Sichuan province, China. Photo: iStock

June 5, 2018 2:15 AM (UTC+8)