mei-xu-china-1980s

Ready for diplomacy? An 18-year-old Mei Xu by West Lake in Hangzhou. Photo: Asia Times/Handout via Mei Xu

March 9, 2017 12:49 PM (UTC+8)