Mei Xu

Mei Xu, the co-founder of Pacific Trade International, has found success. Photo: Asia Times/Handout via Mei Xu

March 13, 2017 5:46 PM (UTC+8)