Jiefang Bridge in Guangzhou, China

Jiefang Bridge under polluted sky in Guangzhou city, Guangdong province. Photo: iStock

November 29, 2017 9:45 AM (UTC+8)