GAESO CHAIRMAN PADAM BAHADUR GURUNG_right_and_Tim I Gurung

GAESO CHAIRMAN PADAM BAHADUR GURUNG_right_and_Tim I Gurung

GAESO chairman Padam Bahadur Gurung (right) and book author Tim I Gurung (left) Photo: Tim I Gurung

August 2, 2018 6:05 PM (UTC+8)