Screen Shot 2017-06-05_Maps_CSW

Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong. Photo: Google Maps

June 5, 2017 1:18 PM (UTC+8)