South Asia | India pledges $250 million to help rebuild quake-hit Nepal