Screen Shot 2018-05-16 at 14

Taiwan Sunshine Women's Association on Zhongming South Road, West District, Taichung, Taiwan. Photo: Google Maps

May 16, 2018 2:39 PM (UTC+8)