Xiaomi 01

Xiaomi is having an IPO in Hong Kong. Photo: Asia Times

June 25, 2018 4:20 PM (UTC+8)