Tagalog | Isang Pinay, nahuling nagnanakaw sa isang tindahan at tinangka pang magpalusot gamit ang wikang Ingles
Concept, design & development by
Powered by