Film- Japan- Naoki Kobayashi (left)-Yoshinari Nishikori - Tatara Samurai

Film- Japan- Naoki Kobayashi (left)-Yoshinari Nishikori – Tatara Samurai

Naoki Kobayashi(left) and Director Yoshinari Nishikori (right) at a sharing session at the Foreign Correspondents' Club, Japan in May 2017. ©Koichi Mori

May 19, 2017 3:30 PM (UTC+8)