HK 7 march 2018

Hong Kong. Photo: Wikimedia Commons, Yinan Chen

March 7, 2018 12:04 PM (UTC+8)