A branch of Lianjia

A branch of Lianjia. Photo: Baidu

September 1, 2017 10:57 AM (UTC+8)