Plegaria

Jeannete Plegaria. Photo: Facebook, Gladys Plegaria Bantisil

February 27, 2018 4:32 PM (UTC+8)