Boeing 747 aircraft sit in flood waters at Bangkok's domestic Don Muang airport

Boeing 747 aircraft sit in flood waters at Bangkok’s domestic Don Muang airport

Boeing 747 aircraft sit in flood waters at Bangkok's domestic Don Muang airport in 2011. REUTERS / Sukree Sukplang

June 6, 2017 1:52 PM (UTC+8)