Hong_Kong_Cup_2009

Horse racing in Hong Kong Photo: Wikimedia Commons

March 6, 2017 4:50 PM (UTC+8)