Screen Shot 2018-06-22 at 18

Nanmen Hospital in Hengchun town of Pingtung, Taiwan. Photo: Google Maps

June 22, 2018 6:26 PM (UTC+8)