Xu_Bing_1-28-2011- china

Chinese artist Xu Bing in 2011. Photo: Wikimedia Commons

March 8, 2017 10:49 AM (UTC+8)