Deng Guoyuan_Noah’s Garden II_2016_Image courtesy of Singapore Art Museum_3

Deng Guoyuan_Noah’s Garden II_2016_Image courtesy of Singapore Art Museum_3

Deng Guoyuan_Noah’s Garden II at Singapore Biennale 2016 Photo: Singapore Art Museum

February 23, 2017 4:35 AM (UTC+8)