Shi_DeRu_and_Shi_DeYang

Two grandmasters of the Shaolin Temple Shi DeRu (Shawn Xiangyang Liu) and Shi DeYang (Shi WanFeng) who are two decedent disciples of the late Great Grand Master of the Shaolin Temple Shi SuXi. Photo: Wikipedia

February 17, 2017 11:07 AM (UTC+8)