Screen Shot 2017-07-18 at 11

Residence on Neicheng Road, Yuanshan township, Yilan county, Taiwan. Photo: Google Maps

July 18, 2017 12:02 PM (UTC+8)