Screen Shot 2018-07-31 at 13

Lukang Precinct of the Changhua County Police Bureau, Taiwan. Photo: Google Maps

July 31, 2018 1:58 PM (UTC+8)