Screen Shot 2017-09-22 at 17

Legislative Yuan, Zhongzheng district, Taipei. Photo: Google Maps

September 22, 2017 5:05 PM (UTC+8)