Screen Shot 2017-09-22 at 18

Legislative Yuan, Zhongzheng district, Taipei. Photo: Google Maps

September 22, 2017 6:40 PM (UTC+8)