Screen Shot 2018-03-14 at 18

Jia Jin Lin River in Dawu, Taitung county, eastern Taiwan. Photo: Google Maps

March 14, 2018 6:39 PM (UTC+8)