Hong Kong | Truck rolls 20m down Lan Kwai Fong slope, two hurt