Sukhoi_T-50_Beltyukov

Sukhoi SU-57 (T-50). Photo: Wikipedia/Alex Beltyukov

May 29, 2018 12:26 AM (UTC+8)