Screen Shot 2018-07-04 at 11

Shen'ao Fishing Port in Ruifang District, New Taipei, Taiwan. Photo: Google Maps

July 4, 2018 11:38 AM (UTC+8)