TW3

Diao Yu Hong (left) wants to run for Taichung City Council. Photo: Facebook/Diao Yu Hong

September 7, 2018 6:42 PM (UTC+8)