Zhongzheng_District_Taipei_east_side

Zhongzheng district, Taipei, Taiwan. Photo: Wikimedia Commons/Allen Timothy Chang

September 20, 2017 12:55 PM (UTC+8)