Zhou Xiaochuan highlights 10th Lujiazui Forum in Shanghai

Zhou Xiaochuan highlights 10th Lujiazui Forum in Shanghai

Zhou Xiaochuan at the 10th Lujiazui Forum in Shanghai earlier this year. Photo: AFP

September 11, 2018 5:38 PM (UTC+8)