Aadhaar Logo

Aadhaar logo. Photo: Wikipedia

November 21, 2017 12:41 PM (UTC+8)